Moravské pověsti

02.03.2016 08:52
V dávných dobách se na území pozdější země moravské nacházely ohromné pralesy, táhnoucí se z horských masivů do údolí a nížin, jimiž protékaly potoky a řeky. V lesích žilo velké množství divoké zvěře, řeky a tůně se hemžily rybami a raky. Krajina byla jen velmi řídce osídlena, nestála zde ještě ani...
22.09.2015 15:41
Když vtrhli roku 1241 na Moravu divoké tataré hordy, prchalo před nimi bezbranné obyvatelstvo do lesů a na hory, aby zachránilo aspoň holý život. Také na Hostýn se uchýlilo množství lidí z širokého okolí. Spěchali tam do kaple, zřízené tam na kopci a s důvěrou poklekali před obrazem Matky Boží,...
21.08.2015 19:57
Kdysi dávno do Šitbořic zavítal neznámý šlechtic, který požádal o něco k jídlu a pití. Čím ho místní zasytili, už dnes nevíme. Pít mu ale dali právě ze svého pramene, o jehož účincích už tehdy dobře věděli. Jenže cizinci charakteristická sirnatá chuť nešmakovala. Vodu obratem vyplivl a německy...
21.08.2015 19:56
Na kopci mezi Kunštátem na Blanensku a sousední Rudkou stojí Burianova rozhledna. Samotný kopec se jmenuje „Milenka". Jak ke svému jménu přišel? Dávno před tím, než tady lidé postavili rozhlednu, stávala na kopci tvrz. V té žil bohatý zeman se svou ženou a dcerou Milenou. Otec pohledné dívky...
21.08.2015 19:55
Uprostřed horňácké Louky stojí nepřehlédnutelná zvonice, jejíž stavba se datuje na počátek 18. století. Tehdy ji nechal postavit nový majitel panství kníže z Lichtenštejna, chtěl tím mimo jiné urychlit rekatolizaci zdejšího obyvatelstva. O zvonu v kapličce se traduje, že zahání krupobití. Proto ji...
21.08.2015 19:54
Horňácká vesnička Suchov byla založena během německé kolonizace v polovině 13. století. Původně se obec nazývala Suché Němčí a patřila k hradu Kanšperku, který stával na kopci nad obcí. V době česko-uherských válek byl však hrad poničen a dodnes se z něj zachovaly pouhé zbytky zdiva. A také pověst....
21.08.2015 19:52
Severně od Vilémovic stojí kopec Hložek. Právě on byl svědkem příběhu jedné velké, ale nešťastné lásky. Kdysi žil na blízkém hradě rytíř, který měl jediného syna Václava. Chlapec byl ale úplně jiné povahy, než jeho otec. Doslova oplýval laskavostí a od dětství trávil většinu času s potomky...
21.08.2015 19:51
U Blanska kdysi stával hrad Blansek. Jeho majitelem byl rytíř Čertoryj. Patřil k těm vůbec nejkrutějším loupeživým rytířům v celém širokém okolí. Výčet jeho zločinů byl velmi dlouhý, dokonce nechal roztrhat psy svého hradního mnicha. Nikdo přesně neví, proč trval na tom, aby ho nahradil jiný. A...
21.08.2015 19:50
Nedaleko Buchlova, na místě zvaném Smraďavka, byl v červenci roku 1582 nalezen mrtvý hradní pán Jindřich Prakšický ze Zástřizl. Našli ho probodnutého vlastním kordem. Podezřelých celý zástup, po vrahovi samozřejmě žádná konkrétní stopa. Nakonec tedy před soudem nestanul nikdo. I když čas ukázal,...
21.08.2015 19:49
Jistý hospodář Vrtal kdysi přišel do místní hospody zrovna v okamžiku, kdy tam dorazil z Uher jakýsi potulný dráteník. Právě ten po pár skleničkách kořalky prozradil, že přišel do Osvětiman kvůli něčemu úplně jinému než děravým hrncům. Ve světě prý totiž slyšel, že právě u Osvětiman leží velký...
1 | 2 >>


Kontakt

www.mikan.cz příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava
00420 605 44 95 85 mikan@atlas.cz