Příloha ke kávě

21.04.2018 10:20
Drevňa ležala celá obklopená takmer neporušenou panenskou prírodou. Slovanskí osadníci museli po príchode na miesto, kde sa im zapáčilo, najprv vyklčovať les, ktorý pôvodne siahal tesne až k brehu rieky, takže jej koryto sa vinulo voľakedy dávno takmer celkom schované medzi veľkými stromami a...
21.04.2018 10:16
Perúna robil zodpovedným za to, že mu nedoprial žiadneho syna, hoci mu zakaždým, keď Velena očakávala ďalšie dieťa, obetoval hojnou mierou obilie i krásneho veľkého barana. Nepomáhalo to vôbec a ako najstatnejší a najsilnejší muž v celom okolí to pociťoval ako zaťažujúcu a neznesiteľnú hanbu, že...
21.04.2018 10:14
Žatva bol naplnením a absolútnym vyvrcholením leta a od jej výnosu závisel život a existencia celého kmeňa. Symbolicky bola žatva plodom milostného objatia a splynutia neba a zeme. Nebo oplodnilo a zúrodnilo zem a táto z tohto milostného spojenia zrodila plody, z ktorých sa živil život. Religiózne...
21.04.2018 10:12
Ak to tak bolo, tak ho v najbližších dňoch čakala kopa práce s výrobou nových pascí a potom s ich umiestňovaním v rieke. Zaumienil si, že už nasledovného dňa sa vyberie na svojom úzkom člnku všetko skontrolovať. Potom určite ostane dva, tri dni len doma a spolu s Velenou, svojou peknou ženou, budú...
21.04.2018 10:09
Medzi ríšou Frankov a Slovanmi bol podobný vzťah ako voľakedy medzi Rímskou ríšou a Germánmi v prvých storočiach nášho letopočtu. Pre Rimanov boli Germáni len jednoduchí barbari a pre Frankov, ktorí sa medzičasom civilizačne veľmi podvihli (prebrali rímsku kultúru), boli zas Slovania primitívnymi...
21.04.2018 10:06
V spomienke na V. Zamarovského. Všetci obyvatelia Drevne boli navzájom spríbuznení a tvorili veľký rodinný klan. Pre wislanských Slovanov bolo dávnou tradíciou, že žili vo veľkých rodinných klanoch, ktoré obývali vlastné osady a bolo pomerne zriedkavé, že sa svadby konali medzi ženíchom...
21.04.2018 10:03
Západorímska ríša sa postupne čoraz viac germanizovala, až napokon zanikla a na jej území sa vytvárali početné germánske kráľovstvá a kniežatstvá. Medzi ne sa vklínili aj dočasné silné ríše Hunov a Avarov. Najvýznamnejšie germánske ríše vytvorili Vandali, Góti, Frankovia, Longobardi...
21.04.2018 10:00
Autor tohto diela, ktoré vám budeme na pokračovania prinášať o sebe uvádza: Som rodákom z Kysúc, ale detstvo som prežil v Bratislave. Maturoval som v B. Bystrici a vysokú školu som absolvoval v Bratislave. Krátko potom som odišiel na Západ, kde som prežil veľa rokov, predovšetkým v Nemecku. V...
24.03.2018 10:52
Většina lidí se jich snaží zbavit, hned jak se objeví na jejich trávníku, neboť pampelišky bývají považovány především za nevítaný plevel. Některým se možná vybaví známá píseň od Rolling Stones s názvem "Dandelion" (pampeliška), kterou uvedli v létě 1967. To bylo zřejmě také i naposled, co se o...
10.03.2018 14:12
Libye byla pod vládou Kaddáfího nejbohatším státem v Africe, po intervenci NATO v roce 2011 je totálně zkrachovalým státem.   Plukovník Kaddáfí začal v roce 1967 vládnout jednomu z nejchudších států v Africe. Než byl zavražděn, přeměnil Libyi na nejbohatší africký stát. Libye...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

www.mikan.cz příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava
00420 605 44 95 85 mikan@atlas.cz