Odpověď předsedy vlády na žádost o odvolání ministra Chvojky

05.04.2017 15:01

Na odpověď  ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojky k Interpelaci poslance JUDr. Pavla Blažka ve věci neuznání moravské národnosti reagoval také předseda strany Moravané Mgr. Ondřej Hýsek Ph.D. dopisem, který adresoval předsedovi vlády České republiky Mgr. Bohuslavu Sobotkovi. Odpověď předsedy vlády ČR zveřejňujeme.

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy

  

 

zdroj:www.moravskynarod.cz

Kontakt

www.mikan.cz příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava
00420 605 44 95 85 mikan@atlas.cz