Úvod

09.01.2018 13:01
  Vidobonu, pozdější Vídeň, jako údajně nejbližší římskou pevnost si pamatuji ještě ze základní školy. Ovšem římané měli své tábory a pevnosti i dost severněji. Pověst o založení Olomouce hovoří o založení césarem, umyslně píšu malým předpokládajíc titul císaře nikoli jméno státníka. Římské...
09.01.2018 11:31
Novozvolený srbský prezident Aleksander Vučič sa vyjadril ohľadom vstupu Srbska do NATO:            My, Srbi nikdy nezabudneme, čo NATO urobilo našej krajine, srbský ľud nezabúda, a preto nikdy do NATO nevstupime.  Více: Ze Světa
07.01.2018 21:59
 Morava pod palbou. Tak vypadá situace v zákulisí českého fotbalu od prosincové valné hromady, na níž se mocný místopředseda asociace za Čechy Roman Berbr s evropskou UEFA v zádech opřel do dvoukomorového systému českého fotbalu. „Nemyslím, že je to problém, naopak je to pojistka. Česká...
07.01.2018 21:56
 Surkis z UEFA, účelově pozvaný českou stranou, vyhrožoval moravským fotbalistům normalizační komisí. Byla to hanba, moravští delegáti ho vypískali a řvali na něj STALINE !   A co tak české straně vadí ? "Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů z...
07.01.2018 13:52
 Kteří usilují o obnovu zemského zřízení jsou často nepochopeni ve svém úsilí i na samotné Moravě. Stejné je to i s úsilím o renesancí moravského národa. Je to pochopitelné. Jsme dlouhodobě manipulováni proti vlastnímu prospěchu, proti spravedlnosti. Protože nic než spravedlnost nepožadujeme....
06.01.2018 17:23
 Podle provedených průzkumů si kolem 50 % muslimů, kteří jsou v současné době v Evropě myslí, že i v Evropě je jediným právem právo šaría. Zákony evropských zemí neuznávají, protože tak byli vychovávaní celý život než přišli do Evropy a mnozí tak byli vychovávaní i v Evropě. Sociální systém v...
04.01.2018 14:05
Madrid i Prahu v tomto případě chápu jako mocenské centrum. Tedy mluvím o mocenské struktuře, která v těchto městech sídlí. V případě Španělska jde o mocenské centrum soustátí. Jde o soubor historických zemí se značnou, ale rozdílnou mírou autonomie. V případě České republiky o centrum unitárního...
03.01.2018 19:36
  Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras Svitavská 2300/29, 678 01  B l a n s k o Vážení členové vedení Správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras! Seznámili jsme se s článkem Zničené cedule s českým lvem nahradily nové, řádění vandala prozatím ustalo, zveřejněném 17....
03.01.2018 19:22
 Na otázky, které se dotýkají naší moravské problematiky odpověděl další z kandidátů na prezidenta republiky Mirek Topolánek 1) Podpořil byste zákony, které by současné krajské územně správní uspořádání se 14 kraji, obdobnými, které zavedl komunistický režim v roce 1949, transformovaly na...
01.01.2018 12:45
Na počátku bylo slovo. Ale nikoli to od Boha. Ale slovo zlovolné, které má zakrýt pravdu. To šířili mocní pomocí médií. Poté to převzalo mnoho obyčejných lidí, aniž by si uvědomili, že jim byl podán jed. A nevědomky šířili a šíří toto zlovolné slovo dál ... Slovo, které má říci všem lidem u nás, že...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

www.mikan.cz příspěvky čternářů:mikan@atlas.cz
770 06 Olomouc,

Morava
00420 605 44 95 85 redakce@mikan.cz